ZARZĄD

Zarząd Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego w kadencji 2021-2023 tworzą:

PREZYDIUM

Prezes PK TICCIH dr hab. inż. arch. Piotr Gerber

dr hab. inż. arch. Bartosz Walczak

dr Julian KołodziejJacek Dąbrowski

Sekretarz Zarządu PK TICCIH Katarzyna Szczerbińska – Tercjak

KOMISJA REWIZYJNA

prof. Piotr Lorens

dr Wojciech Priedl

Ewa Łoposzko

Maciej Mądry

SĄD KOLEŻEŃSKI

Maria Andrzejewska

Artur Zbiegieni