ZARZĄD

Zarząd Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego tworzą:

Prezes
dr inż. arch. Piotr Gerber

Wiceprezes
dr hab. inż. arch. Bartosz Walczak

Wiceprezes
dr Julian Kołodziej

Wiceprezes
Jacek Dąbrowski

Sekretarz Zarządu
Katarzyna Szczerbińska – Tercjak