TICCIH

The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage – Międzynarodowy Komitet Ochrony Dziedzictwa Przemysłowgo (TICCIH) jest niezależną międzynarodową organizacją pozarządową zajmującą się ochroną, badaniem oraz interpretowaniem dziedzictwa przemysłowego.

Organizacja powołana została do życia w 1973 r. w Ironbridge w Wielkiej Brytanii po zakończeniu Pierwszej Międzynarodowej Konferencji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego.

Misja TICCIH realizowana jest poprzez organizację międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych wybranym aspektom ochrony dziedzictwa przemysłowego oraz publikację wydawnictw specjalistycznych i popularyzatorskich.

Od roku 2000 TICCIH jest organizacją doradczą UNESCO  (Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury) w zakresie dziedzictwa przemysłowego.

ticcih.org