AKTUALNOŚCI

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
DZIEDZICTWO PRZEMYSŁOWE W SERCU ZIELONEJ EUROPY
Katowice 16.11.2023-17.11.2023

W trakcie konferencji przedstawione zostaną działania wspierające ochronę dziedzictwa przemysłowego w Europie, oraz ich wpływ na ochronę środowiska naturalnego. W oparciu o prowadzone badania, a także zrealizowane projekty przedyskutowane zostaną dobre praktyki adaptacji zabytków techniki do nowych funkcji prowadzące do ograniczenia śladu węglowego. Możliwości ponownego wykorzystania obiektów dziedzictwa przemysłowego zostaną omówione miedzy innymi na przykładzie prac zmierzających do zachowania obiektów Stoczni Gdańskiej.

Zmniejszenie śladu węglowego poprzez ochronę i ponowne użytkowanie historycznych obiektów przemysłowych będzie jednym z głównych tematów wymiany doświadczeń w trakcie planowanej konferencji. 

W osobnym panelu dyskusyjnym omówione zostaną doświadczenia związane z współpracą z mediami w procesie zachowania dziedzictwa przemysłowego.

Częścią konferencji będzie prezentacja  nowej organizacji mającej aktywnie wspierać ochronę i badania nad dziedzictwem przemysłowym – TICCIH Europe.


MUZEUM RZEMIOSŁA W KROŚNIE DOŁĄCZYŁO DO TICCIH POLSKA
09.03.2022 r.

Jest nam miło poinformować, że Muzeum Rzemiosła w Krośnie dołączyło do grona członków instytucjonalnych Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH.

Muzeum Rzemiosła w Krośnie powstało w 1989 roku. Związane z tym miejscem chlubne tradycje krośnieńskiego rzemiosła stały się motywem powstałej tu ekspozycji muzealnej, którą uroczyście otworzono 17 marca 1990 r. Siedzibą obiektu jest secesyjna kamienica zwana popularnie „domem z zegarem”, wzniesiona na przełomie XIX i XX w. W latach 1901-1938 budynku mieściła się Pierwsza Krajowa Fabryka Zegarów Wieżowych w Krośnie, założona przez krośnieńskiego zegarmistrza Michała Mięsowicza… więcej


WALNE ZEBRANIE POLSKIEGO KOMITETU OCHRONY DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO TICCIH
30.12.2020 r.

W dniu 30.12.2020 r. (Środa) obyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH (PK TICCIH). W trakcie zgromadzenia udzielono absolutorium dotychczasowemu Zarządowi PK TICCIH pełniącemu kadencję w latach 2018-2020 oraz wybrano nowe władze organizacji na lata 2021 – 2023.


SESJA POLSKIEGO KOMITETU OCHRONY DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO TICCIH W WIELICZCE
24.08.2020 r. Wrocław

W dniu 11.09.2020 r. (Piątek) o godzinie 10:00 rozpocznie się wyjazdowa sesja Polskiego Komitetu TICCIH, która odbędzie się w zabytkowej Kopalni Soli w Wieliczce. W czasie sesji zaplanowano szereg paneli dyskusyjnych dotyczących m.in. sytuacji turystycznych obiektów industrialnych w obecnej sytuacji epidemiologicznej, dyskusję na temat przyszłości Szlaku Zabytków Techniki oraz zespołu zabytkowej elektrociepłowni Szombierki w Bytomiu.

Osoby zainteresowane udziałem w sesji prosimy o kontakt z Sekretarzem Polskiego Komitetu TICCIH p. Katarzyną Szczerbińską  – sekretariat@ticcih.pl


ZABYTKOWY MOST KOLEJOWY NAD JEZIOREM PILCHOWICKIM – WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW
18.08.2020 r. Wrocław

W dniu 18.08.2020 r. Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków zakończył postępowanie ws. wpisania do rejestru zabytków nieruchomych zabytkowego mostu kolejowego nad Jeziorem Pilchowickim k. Jeleniej Góry. Decyzją Konserwatora most wpisany został do rejestru i objęty tym samym najwyższą formą ochrony prawnej przewidzianej dla zabytków nieruchomych w Polsce.

Pełny tekst decyzji oraz jej uzasadnienie znajduje się TUTAJ


LIST OTWARTY PREZESA POLSKIEGO KOMITETU OCHRONY DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO TICCIH DO PRZEDSTAWICIELI NAJWYŻSZYCH WŁADZ W POLSCE W SPRAWIE ZABYTKOWEGO MOSTU KOLEJOWEGO NAD JEZIOREM PILCHOWICKIM
31.07.2020 Wrocław

W dniu 31.07.2020 r. Prezes Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH, dr inż. arch. Piotr Gerber wystosował list otwarty do przedstawicieli najwyższych władz państwowych w Polsce z apelem o podjęcie działań o objęcie skuteczną ochroną tego cennego zabytku techniki.

Pełny tekst listu znajduje się TUTAJ


LIST PRZEWODNICZĄCEGO ŚWIATOWEGO KOMITETU OCHRONY DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO TICCIH DO PREZESA RADY MINISTRÓW MATEUSZA MORAWIECKIEGO
8.07.2020 Edinburgh

W dniu 8 lipca 2020 r. Prezydent Światowego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH, dr Miles Oglethorpe wystosował list otwarty do Prezesa Rady Ministrów RP – p. Mateusza Morawieckiego w związku z pojawiającymi się doniesieniami o możliwości zniszczenia do celów realizacji filmowej zabytkowego mostu kolejowego nad Jeziorem Pilchowickim.

Pełny tekst listu znajduje się pod TUTAJ


WSPÓLNA SESJA POLSKIEGO KOMITETU TICCIH I NARODOWEGO INSTYTUTU DZIEDZICTWA
17.12.2019 Warszawa

W dniu 17.12.2019 r. Polski Komitet Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa zorganizował w Pałacu Staszica, siedzibie Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów w Warszawie wspólną sesję naukową.

W trakcie sesji zaprezentowane zostały działania podjęte w mijającym roku przez PK TICCIH oraz zaprezentowane zostały efekty prac zespołu eksperckiego PK TICCIH oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa nad wpisaniem zespołu Stoczni Gdańskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Sprawozdanie zaprezentowane zostało przez Dyrektora NID p. Bartosza Skaldawskiego. Sesji przewodniczył Prezes PK TICCIH dr Piotr Gerber.


VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA BIG STUFF 2019
Zakończona

W dniu 13.09.2019 r. zakończyła się w Katowicach VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Big Stuff 2019. Udział w konferencji wzięło ponad 50 delegatów z 16 państw. W ciągu 3 dniowego spotkania wygłoszonych zostało ponad 30 referatów w 4 głównych panelach dyskusyjnych – Planowanie i dokumentacja, Cyfrowe aspekty ochrony dziedzictwa przemysłowego, konserwacja dziedzictwa przemysłowego oraz Prezentacja i interpretacja dziedzictwa przemysłowego.

Udział w konferencji wziął Prezes Światowego Komitetu TICCIH dr Miles Oglethorpe oraz pomysłodawca konferencji Big Stuff prof. Stefan Bruggerhof. Obradom przewodniczył Prezes Polskiego Komitetu TICCIH dr Piotr Gerber.


VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA BIG STUFF 2019
11.09.2019 – 13.09.2019

w dniach 11.09.2019 r. – 13.09.2019 r. Polski Komitet Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH wraz Fundacją Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska organizuje VII Międzynarodową Konferencję Naukową BIG STUFF 2019. Konferencja poświęcona będzie zagadnieniom związanym z ochroną dużych obiektów przemysłowych w zmieniającym się otoczeniu. Konferencje BIG STUFF organizowane są od 2004 r. Biorą w nich udział przedstawiciele środowiska akademickiego, konserwatorzy zabytków, właściciele i zarządcy dużych obiektów poprzemysłowych. Po raz pierwszy konferencja zorganizowana zostanie w Polsce.

Polski Komitet TICCIH oraz Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji.  Wszystkie informacje dotyczące warunków udziału i  programu znajdują się na stronie Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego (KLIKNIJ)


DR INŻ. EUFROZYNA PIĄTEK

W dniu 23 listopada zmarła Pani dr inżynier Eufrozyna Piątek pedagog, naukowiec, wybitny specjalista z zakresu historii górnictwa. Osoba tworząca podstawy naukowe ochrony dziedzictwa przemysłowego w Polsce. Pani Eufrozyna badała i dokumentowała historię przemysłu, a szczególnie górnictwa w Wałbrzychu i na Górnym Śląsku. Jest autorem wielu pozycji naukowych i popularyzatorskich dotyczących rozwoju przemysłu.  

Jako historyk techniki zaangażowana była w szereg projektów ochrony i udostępniania dziedzictwa przemysłowego w Polsce.

Przez lata była członkiem Polskiego Komitetu TICCIH oraz wieloletnim członkiem Rady Naukowej Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska.

Straciliśmy wysokiej klasy specjalistę i wspaniałą osobę, która swoją głęboką wiedzą dzieliła się wspierając prace na rzecz ochrony dziedzictwa  przemysłowego Polski.

Z głębokim żalem – przyjaciele i współpracownicy z  Polskiego Komitetu TICCIH


WSPÓLNA SESJA POLSKIEGO KOMITETU TICCIH I NARODOWEGO INSTYTUTU DZIEDZICTWA

3.12.2018 r. / Warszawa / Sala Okrągłego Stołu / Pałac Staszica

3 grudnia 2018 r. Polski Komitet Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa, przy udziale Komisji Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów organizują w Warszawie wspólną sesję naukową.

W trakcie sesji przedstawiony zostanie Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami (NID), Plan Zarządzania Krzemionkowskim Rejonem Pradziejowym Górnictwa (TICCIH) oraz sprawy związane z wpisaniem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Stoczni Gdańskiej. Sesja ma także charakter podsumowujący działalność Polskiego Komitetu TICCIH w 2018 r.

PROGRAM SESJI


RAPORT O STANIE OCHRONY DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO JUŻ DOSTĘPNY

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy poinformować, że dostępna jest już najnowsza publikacja Międzynarodowego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego – Raport o stanie ochrony dziedzictwa przemysłowego na świecie. Publikacja jest zbiorem raportów narodowych przygotowanych przez krajowe komitety z okazji XVII Światowego Kongresu TICCIH, który w dniach 13 i 14 września 2018 r. odbył się w Santiago de Chile.

Zapraszamy serdecznie do lektury – raport dostępny jest tutaj.

Zespół TICCIH,


XVII ŚWIATOWY KONGRES TICCIH W SANTIAGO DE CHILE

Szanowni Państwo,

w dniach 13 i 14 września 2018 r. w stolicy Chile – Santiago – odbył się XVII Światowy Kongres Międzynarodowego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH. Po raz pierwszy od wielu lat udział w kongresie wziął przedstawiciel polskiego komitetu TICCIH, jego prezes Dr inż. arch.  Piotr Gerber. Na forum TICCIH przedstawił Raport o stanie ochrony dziedzictwa przemysłowego w Polsce. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem Dziedzictwo przemysłowe – zrozumienie przeszłości dla zrównoważonej przyszłości. Kongresy TICCIH organizowane są co 3 lata od 1973 r. Są najważniejszym i największym miejscem spotkań dla specjalistów w dziedzinie ochrony dziedzictwa przemysłowego na świecie

TICCIH jest organizacją afiliowaną przy Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury UNESCO.

W zakładce PUBLIKACJE znajdziecie Państwo „Raport o stanie dziedzictwa przemysłowego w Polsce” przygotowany przez Prezesa Polskiego Komitetu TICCIH Dr inż. arch. Piotra Gerbera i zaprezentowany w trakcie obrad kongresu.

Zespół Polskiego Komitetu TICCIH,


KONKURS ARCHITEKTONICZNY – CENTRUM TUŁOWIC

Polski Komitet Ochrony Zabytków Techniki zaproszony został do objęcia swoim Honorowym Patronatem konkursu organizowanego przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz Miasto Tułowice, mającego na celu wyłonić najlepszy studencki projekt stworzenia centrum Tułowic. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dn. 22.06.2018 r.

W imieniu Organizatorów zapraszamy 22.06.2018 r. do tułowickiego Domu Kultury na seminarium i ogłoszenie wyników,

Polski Komitet TICCIH,


WYSTAWA 100 LAT MOTORYZACJI W POLSCE

Polski Komitet Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego objął patronatem wystawę „100 LAT MOTORYZACJI W POLSCE” organizowaną przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska oraz Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie.

Na wystawie zaprezentowanych zostanie blisko 70 zabytkowych samochodów, motocykli i ciągników rolniczych charakterystycznych dla historii motoryzacji w naszym kraju. Od pojazdów z okresu II Rzeczpospolitej – m.in. pierwszego Polskiego Fiata 508 III czy legendarne już motocykle CWS Sokół 1000 po samochody z epoki PRL – dostojne Warszawy czy popularne Maluchy.

Wystawa, która odbędzie się w dniach 7.04.2018 r. do 10.05.2018 r. będzie największym tego typu wydarzeniem w jubileuszowym roku 2018.  Więcej informacji o wystawie znajdziecie Państwo na stronie 100latmotoryzacji.pl,

Zapraszamy serdecznie w imieniu organizatorów,

Polski Komitet TICCIH,